Testování a simulace

Testování a simulace řízení výrobního procesu je běžnou součástí každé dodávky před samotným uváděním do provozu. Ve speciálních případech jsou kladeny extrémní nároky na testování řídicího systému pomocí simulace provozních veličin. Jedná se zejména o chemický průmysl a jadernou energetiku. V potravinářském průmyslu je potřeba detailní testování za účasti zákazníka při extrémně krátkých odstávkách nepřetržité výroby.

img-test

vybíráme z našich realizací

Modernizace výrobní linky APV3 v Danone Benešov (2011)

Ukázka kompletního nasazení SW Wonderware (Wonderware application server, Wonderware historian server, Wonderware information server, InTouch). Vlastní řízení výroby realizováno v PLC Telemechanique.

Řízení výroby polybutadienu, Synthos Kralupy (2010-2011)

Zatím největší akce naší firmy. Kompletní řízení nové výrobní linky v chemickém průmyslu. Celý projekt trval 15 měsíců (od převzetí podkladů po zprovoznění výroby) a zahrnoval několika týdenní FAT test a SATA test se zákazníkem, autory projektu a majitelem licence příslušné výroby.

Řízení systému GEMS pro vyhodnocování radiačního záření (2017)

Technologický návrh a řízení „second hand“ pastéru. Součástí realizace byl návrh technologických úprav daného zařízení. Ovládání pastéru bylo nutné začlenit do řídicího systému výrobního závodu Friesland Romania.

strategický partner

partneři pro software

Máte dotaz nebo vás zaujala naše nabídka

Využijte tento formulář nebo volejte +420 606 957 691, +420 774 112 848