realizované zakázky

DeltaV

Vizualizace a řízení rozvodny v zásobnících plynu Dunajovice (2020)

 

Projekt realizován v SW DeltaV.

Asistence při uvádění do provozu výroby kyseliny dusičné, Rouen-Francie (2009)

V roce 2009 jsme pro firmu Emerson asistovali pri zprovoznění výroby kyseliny dusičné. Vzhledem k technologii výroby vyžadovala tato akce maximální preciznost.

Vizualizace linky Polyaqua, Spalovna Malešice (2011)

Rozšíření hlavního systému DeltaV o vizualizaci stávající výrobní linky realizované v jiném řídicím systému. Akce realizovaná za plného běhu provozu.

Vizualizace turbíny, Spalovna Malešice (2011)

Rozšíření hlavního systému DeltaV o vizualizaci stávající výrobní linky realizované v jiném řídicím systému. Akce realizovaná za plného běhu provozu.

Řízení výroby polybutadienu, Synthos Kralupy (2010-2011)

Zatím největší akce naší firmy. Kompletní řízení nové výrobní linky v chemickém průmyslu. Celý projekt trval 15 měsíců (od převzetí podkladů po zprovoznění výroby) a zahrnoval několika týdenní FAT test a SATA test se zákazníkem, autory projektu a majitelem licence příslušné výroby.

Vizualizace procesu přečerpávání pohonných hmot Kyjov (2011)

Ukázka vizualizace provozu v systému DeltaV.

Řízení výrobní linky dusičnanu amonného a linky na výrobu hnojiv typu NPK a DASA v podniku Lovochemie, Lovosice (2012)

 

Výměna řídicího systému výroby RS3 na DeltaV. Na základě informací vyčtených z několik desetiletí starého řídicího systému byl vytvořen nový řídicí systém realizovaný v SW DeltaV. Samotné zprovoznění nového systému proběhla v průběhu plánované letní odstávky bez jakýchkoliv technických a technologických problémů.

Modernizace výroby ledku vápenatého (2014-2015)

Výměna řídicího systému výroby RS3 na DeltaV. Na základě informací vyčtených z několik desetiletí starého řídicího systému byl vytvořen nový řídicí systém realizovaný v SW DeltaV. Samotné zprovoznění nového systému proběhla v průběhu plánované letní odstávky bez jakýchkoliv technických a technologických problémů.

Řídicí systém výroby 50% HNO3 (2015-2016)

Ukázka vizualizace provozu v systému DeltaV.

Řízení výrobní linky UGL a DA v podniku Lovochemie, Lovosice (2016-2017)

Kompletní řízení nových výrobních linek v chemickém průmyslu. Řídící systém obsahuje 3200 vstupních a výstupních signálů. Realizace celého projektu je odhadována na 16 měsíců (od převzetí podkladů po zprovoznění výroby)

Vizualizace a řízení kompresorovny v zásobnících plynu Tvrdonice (2018)

Projekt realizován v SW DeltaV.

Řízení a vizualizace kotelny PZP Tvrdonice pro Innogy Gas Storage (2018)

 

Projekt realizován v SW DeltaV.

Vizualizace a řízení rozvodny v zásobnících plynu Třanovice (2021)

Projekt realizován v SW DeltaV.

Simatic S7

Řízení potravinářské výroby Marlenka (2009)

Ukázka z vizualizace řízení potravinářské výroby. Pro tvorbu aplikace byl použitý SW InTouch od firmy Wonderware. V této aplikaci je celkem řízeno 200 automatizačních prvků a komunikuje se s třemi externími řídícími systémy.

Řízení provozu ČOV Čestice (2009)

Kompletní řízení ČOV realizované v mini-systému S7 a prostředí WinCC Flexible dle projektové dokumentace. Vzdálená správa pomocí GSM sítě.

Zprovoznění výroby majonézy a kečupu A-Z Libanon (2011)

Ukázka z řízení potravinářské výroby. Vlastní řízení výroby realizováno v PLC Siemens S7 v programovacím standardu S88. Pro vizualizaci použitý SW InTouch od firmy Wonderware a pro archivaci reportních dat MS SQL server. V této aplikaci je celkem řízeno 350 automatizačních prvků. Celkové zprovoznění nového výrobního závodu trvalo 6 týdnů, včetně IO testů.

Řízení strojů na montážní lince autorádií, Continental Automotive Brandýs n. L. (2013)

Pro Siemens Praha realizováno řízení a vizualizace polo-automatických strojů na montážní lince autorádií ve S7 a WinCC flexible.

Řízení strojů na montážních linkách v podniku Continental Automotive Brandýs n. L. (2014-2016)

Řízení a vizualizace montážních linek v systému S7 a WinCC flexible.

Řízení dekontaminační linky v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice (2014-2015)

Řízení technologické linky v systému TIA portal

Proces míchání ovocných nápojů u koncového zákazníka Barkaht CO-RO Manufacturing v Malajsii (2016)

Kompletní dodávka nového řídícího systému včetně elektro rozvaděče a montáže. Řízení realizováno v Simatic S7 a vizualizace v SW InTouch. Jedná se o první projekt realizovaný přes našeho obchodního partnera: firmu Siam Dairy Tech Supply Ltd

Řídící systém pro CIP stanici u koncového zákazníka Awal Dairy v Bahrajnu (2016-2017)

Kompletní dodávka nového řídícího systému včetně elektro rozvaděče a montáže. Řízení realizováno v Simatic S7 a vizualizace v SW InTouch.

HŽP – dohřívací pec (2018)

Kompletní předělání řídicího systému pro ovládání dohřívací pece. Řízení realizováno v Simatic S7 a vizualizace ve WinCC Flexible.

Kompletní dodávka a realizace CIP pro UHT u koncového zákazníka Awal Dairy v Bahrajnu (2018)

Kompletní dodávka a instalace CIP pro UHT ventilů, pohonů a měřících zařízení. Řízení realizováno v Simatic S7 a vizualizace v SW InTouch.

Nýtovací stanice KVT pro Continental Automotive Česká republika (2018)

Nový řídící software nýtovací stanice pro montážní linku FPK.

Kompletní dodávka a realizace modernizace Pastéru mléka u koncového zákazníka Awal Dairy v Bahrajnu (2019)

Technologický návrh, kompletní dodávka automatizačních komponent, instalace a zprovoznění pastéru. Stávající zařízení bylo nutné upravit pro potřeby schválení auditu US Navy. Odstávka pastéru pro instalaci potřebných automatizačních členů, kompletní elektro instalaci a zprovoznění trvala 7 dnů. Řízení realizováno v Simatic S7 a vizualizace v SW InTouch.

Řízení a vizualizace pastéru jogurtu Friesland-Romania (2019)

Technologický návrh a řízení „second hand“ pastéru. Součástí realizace byl návrh technologických úprav daného zařízení. Ovládání pastéru bylo nutné začlenit do řídicího systému výrobního závodu Friesland Romania. Řízení realizováno v PLC Siemens, vizualizace realizována v SW InTouch. Součástí vizualizace je reportní systém na bázi MS SQL serveru.

Návrh technologie, řízení a vizualizace aseptického tanku Friesland-Romania (2019-2020)

Technologický návrh, specifikace automatizačních komponent a řízení „second hand“ aseptického tanku. Součástí realizace byl návrh technologických úprav daného zařízení včetně výpočtové dokumentace technologie. Ovládání aseptického tanku bylo nutné začlenit do řídicího systému výrobního závodu Friesland Romania. Řízení realizováno v PLC Siemens, vizualizace realizována v SW InTouch. Součástí vizualizace je reportní systém na bázi MS SQL serveru.

Uvádění do provozu technologie nové mlékárny v Palestině, realizováno pro koncového zákazníka Tetra Pak (2018-2019)

Pro firmu Tetra Pak realizováno zprovozňování řídicího systému nové výrobní linky. Po týdenním zaškolení do SW standardu následovala několika měsíční práce na zprovoznění a odladění technologie nové výrobní linky mléka. Komplikací byl špatný návrh HW topologie řídicího systému, kdy kromě centrálního řídicího systému měly vlastní řídicí systém i jednotlivé technologické jednotky (pastér, UHT,….)

Nýtovací stanice RSA pro Continental Automotive Česká republika (2019)

Nový řídící software nýtovací stanice pro montážní linku FPK.

Přečerpávací stanice Černá za Bory pro Elektrárny Opatovice (2019)

Čerpací stanice slouží k zajištění potřebného dispozičního tlaku pro horkovodní předávací stanice v Chrudimi a pardubické větvi F.

Chemická úpravna vody Juliska pro Pražská teplárenská (2019)

Realizace řízení technologii úpravy přídavné vody a kondenzátu pro výtopnu Juliska. Technologie je tvořena dvojicí samostatných linek - membránové odsolení pro úpravu přídavné vody a ionexové změkčení pro úpravu vratného kondenzátu.

Návrh změn technologie, řízení a vizualizace CIP stanic Friesland-Romania (2020)

 

Technologický návrh, specifikace automatizačních komponent a řízení CIP of CIP. Ovládání bylo nutné začlenit do řídicího systému výrobního závodu Friesland Romania. Řízení realizováno v PLC Siemens, vizualizace realizována v SW InTouch. Součástí vizualizace je reportní systém na bázi MS SQL serveru.

Drtič vaty Isover (2020)

Realizace řídicího systému pro ovládání drtiče provozu recyklace minerální vaty. Řízení realizováno v Simatic S7.

Přečerpávací stanice Hradec Králové (2020)

Směšovací stanice a rozdělovací uzel, koncový zákazník Elektrárny Opatovice a.s. Řízení realizováno v Simatic S7.

Návrh změn technologie, řízení a vizualizace fermentačních tanků Friesland-Romania (2021)

Technologický návrh, specifikace automatizačních komponent a řízení Fermentačních tanků. Ovládání bylo nutné začlenit do řídicího systému výrobního závodu Friesland Romania. Řízení realizováno v PLC Siemens, vizualizace realizována v SW InTouch.

Modernizace míchacích center (2021)

​Technologický návrh, dodávka automatizačních komponent, strojní instalace, elektro instalace a realizace řídicího systému pro připojení míchacích center na centrální CIP. Dodávka nerez materiálu a strojní montáž realizována firmou MetalZoom.

Sledování teplot, měření energie a spotřeby vody (2021)

​Dodávka měřících komponent, elektro instalace a řídicí systém vyhodnocování měřených dat. Měřené hodnoty jsou archivovány do databáze MS SQL pro následné využití ve firemním intranetu.

Realizace standardu řízení provozů pekáren (2021)

​Univerzální parametrizovaný řídicí systém pro ovládání technologických linek pekáren. Součásti řídicího systému je reportní systém na bázi MS SQL.

Kompletní dodávka a realizace modernizace Infusní jednotky u koncového zákazníka Awal Dairy v Bahrajnu (2021)

Technologický návrh, kompletní dodávka automatizačních komponent, instalace a zprovoznění pastéru. Stávající zařízení bylo nutné upravit pro potřeby schválení auditu US Navy. Upozornění: požadovanou modernizaci dané infusní jednotky nebyl schopen zrealizovat výrobce této jednotky!

Řízení a vizualizace nového pasterizačního tanku Friesland-Romania (2022)

Specifikace automatizačních komponent a řízení nového pasterizačního tanku. Ovládání bylo nutné začlenit do řídicího systému výrobního závodu Friesland Romania. Řízení realizováno v PLC Siemens, vizualizace realizována v SW InTouch.

Dodávka a realizace CIP a produkční linky u koncového zákazníka CO-RO v Malajsii (2022)

Technologický návrh, kompletní dodávka automatizačních komponent, strojní výroba ventilového bloku, instalace (strojní i elektro) a zprovoznění. Součástí dodávky bylo též řízení procesních jednotek (pastér, deareátor, mixer) dodaných třetí stranou.

Telemechanique/
Modicon

Modernizace výrobní linky APV3 v Danone Benešov (2011)

Ukázka kompletního nasazení SW Wonderware (Wonderware application server, Wonderware historian server, Wonderware information server, InTouch). Vlastní řízení výroby realizováno v PLC Telemechanique.

Kompletní modernizace řízení výrobní linky byla realizována za plného provozu výrobního závodu. Příprava celého projektu a testování nového systému zákazníkem trvalo 4 měsíce. Zprovoznění nového systému proběhlo během jedné výrobní směny.

Tento nadstandardní projekt byl prezentován na výroční konferenci firmy Pantek, která je dodavatelem SW Wonderware. Více informací naleznete na stránkách firmy Pantek nebo v této prezentaci.

Rozšíření výroby v závodě Lactalis Pavlodar (2011)

Změny technologie a řízení prováděny za plného provozu mlékárenského závodu. Vlastní řízení výroby realizováno v PLC Telemechanique a třemi operátorskými panely řady Magelis. CIP stanice vybavena samostatným řídicím systém Simatic S7 a operátorským panelem.

Drtič vápence - doly Ukrajina (2020)

Realizace řídicího systému pro ovládání hlavního drtiče vápence. Řízení realizováno v Telemechanique.

B&R

Řízení systému GEMS pro vyhodnocování radiačního záření

Řídící systém pro ovládání automatického měření radiace pro jadernou energetiku v Anglii. Tento projekt se vyznačoval nadstandardnímí požadavky na předprojektovou a testovací dokumentaci.

Wonderware

Řízení potravinářské výroby Marlenka (2009)

Ukázka z vizualizace řízení potravinářské výroby. Pro tvorbu aplikace byl použitý SW InTouch od firmy Wonderware. V této aplikaci je celkem řízeno 200 automatizačních prvků a komunikuje se s třemi externími řídícími systémy.

Reportní systém Friesland Romania (2010)

Ukázka z řízení potravinářské výroby s reportní nadstavbou. Pro vizualizaci použitý SW InTouch od firmy Wonderware a pro archivaci reportních dat MS SQL server.

Vyjímečnost reportního systému spočívá ve sledovatelnosti dané dodávky mléka v průběhu celé výroby až do finálního produktu. Zákazník díky tomuto systému může vyhledat jednotlivé výrobní procesy s danou šarží a zjistit případné problémy dané výroby.

Modernizace výrobní linky APV3 v Danone Benešov (2011)

Ukázka kompletního nasazení SW Wonderware (Wonderware application server, Wonderware historian server, Wonderware information server, InTouch). Vlastní řízení výroby realizováno v PLC Telemechanique.

Kompletní modernizace řízení výrobní linky byla realizována za plného provozu výrobního závodu. Příprava celého projektu a testování nového systému zákazníkem trvalo 4 měsíce. Zprovoznění nového systému proběhlo během jedné výrobní směny.

Tento nadstandardní projekt byl prezentován na výroční konferenci firmy Pantek, která je dodavatelem SW Wonderware. Více informací naleznete na stránkách firmy Pantek nebo v této prezentaci.

Zprovoznění výroby majonézy a kečupu A-Z Libanon (2011)

Ukázka z řízení potravinářské výroby. Vlastní řízení výroby realizováno v PLC Siemens S7 v programovacím standardu S88. Pro vizualizaci použitý SW InTouch od firmy Wonderware a pro archivaci reportních dat MS SQL server. V této aplikaci je celkem řízeno 350 automatizačních prvků. Celkové zprovoznění nového výrobního závodu trvalo 6 týdnů, včetně IO testů.

Rozšíření výroby Friesland Romania (2011)

Ukázka z řízení potravinářské výroby s reportní nadstavbou. Pro vizualizaci použitý SW InTouch od firmy Wonderware.

Vizualizace paletizátoru Muller DE (2012)

Ukázka z vizualizace řízení paletizátoru. Pro tvorbu aplikace byl použitý SW InTouch od firmy Wonderware.

Vizualizace paletizátoru Muller UK (2012)

Ukázka z vizualizace řízení paletizátoru. Pro tvorbu aplikace byl použitý SW InTouch od firmy Wonderware.

Vizualizace a řízení elektro-dispečinku (2012-2013)

Spolupráce pro firmu Siemens Ostrava. Ukázka kompletního nasazení SW Wonderware System Platform (Wonderware Application Server, Wonderware Historian Server, Wonderware Information Server, InTouch) jako náhrada stávajícího vizualizačního systému na bázi LINUX. Vytvoření nového systému vizualizace, komunikačních prvků a testování nového systému zákazníkem trvalo celkem 6 měsíců. Nový vizualizační systém obsahuje celkem 40 tisíc I/O proměnných a testování jednotlivých napájecích úseků probíhalo za plného provozu rozvoden elektrické energie.

Instalace plnících zařízení Friesland Romania (2015)

Začlenění automatizováných plnících zařízení do systému řízení výroby mléka a jogurtu

Vizualizace rozvodné sítě tepla, Pražská teplárenská (2014-2016)

Kompletní výměna vizualizačního SW pro sledování rozvodu tepla.

Vizualizace provozu teplárny Krč (2015-2016)

Kompletní výměna vizualizačního SW pro sledování provozu teplárny Krč.

Proces míchání ovocných nápojů u koncového zákazníka Barkaht CO-RO Manufacturing v Malajsii (2016)

Kompletní dodávka nového řídícího systému včetně elektro rozvaděče a montáže. Řízení realizováno v Simatic S7 a vizualizace v SW InTouch. Jedná se o první projekt realizovaný přes našeho obchodního partnera: firmu Siam Dairy Tech Supply Ltd

Řídící systém pro CIP stanici u koncového zákazníka Awal Dairy v Bahrajnu (2016-2017)

Kompletní dodávka nového řídícího systému včetně elektro rozvaděče a montáže. Řízení realizováno v Simatic S7 a vizualizace v SW InTouch.

Upgrade SW Wonderware pro proces Expedice (2016)

Version upgrade vizualizace procesu expedice včetně provozní databáze.

Řídící systém pro technologii UHT a Sterilní tank u koncového zákazníka Awal Dairy v Bahrajnu (2017)

Kompletní dodávka a instalace nového řídícího systému včetně elektro rozvaděče, pneukomponent a měřících zařízení. Řízení realizováno v Simatic S7 a vizualizace v SW InTouch.

Vizualizace procesu CIP v podniku OTMA (2018)

Vizualizace realizována v SW InTouch. Součástí vizualizace je reportní systém na bázi MS SQL serveru.

Vizualizace fermentačních tanků pro koncového zákazníka MSD (2018)

Vytvoření redundantní aplikace pro 4 fermentační tanky ve farmaceutickém průmyslu. Vizualizace realizována v SW InTouch.

Kompletní dodávka a realizace CIP pro UHT u koncového zákazníka Awal Dairy v Bahrajnu (2018)

Kompletní dodávka a instalace CIP pro UHT ventilů, pohonů a měřících zařízení. Řízení realizováno v Simatic S7 a vizualizace v SW InTouch.

Uvádění do provozu technologie nové mlékárny v Palestině, realizováno pro koncového zákazníka Tetra Pak (2018-2019)

Pro firmu Tetra Pak realizováno zprovozňování řídicího systému nové výrobní linky. Po týdenním zaškolení do SW standardu následovala několika měsíční práce na zprovoznění a odladění technologie nové výrobní linky mléka. Komplikací byl špatný návrh HW topologie řídicího systému, kdy kromě centrálního řídicího systému měly vlastní řídicí systém i jednotlivé technologické jednotky (pastér, UHT,….)

Řízení a vizualizace pastéru jogurtu Friesland-Romania (2019)

Technologický návrh a řízení „second hand“ pastéru. Součástí realizace byl návrh technologických úprav daného zařízení. Ovládání pastéru bylo nutné začlenit do řídicího systému výrobního závodu Friesland Romania. Řízení realizováno v PLC Siemens, vizualizace realizována v SW InTouch. Součástí vizualizace je reportní systém na bázi MS SQL serveru.

Návrh technologie, řízení a vizualizace aseptického tanku Friesland-Romania (2019-2020)

Technologický návrh, specifikace automatizačních komponent a řízení „second hand“ aseptického tanku. Součástí realizace byl návrh technologických úprav daného zařízení včetně výpočtové dokumentace technologie. Ovládání aseptického tanku bylo nutné začlenit do řídicího systému výrobního závodu Friesland Romania. Řízení realizováno v PLC Siemens, vizualizace realizována v SW InTouch. Součástí vizualizace je reportní systém na bázi MS SQL serveru.

Kompletní dodávka a realizace modernizace Pastéru mléka u koncového zákazníka Awal Dairy v Bahrajnu (2019)

Technologický návrh, kompletní dodávka automatizačních komponent, instalace a zprovoznění pastéru. Stávající zařízení bylo nutné upravit pro potřeby schválení auditu US Navy. Odstávka pastéru pro instalaci potřebných automatizačních členů, kompletní elektro instalaci a zprovoznění trvala 7 dnů. Řízení realizováno v Simatic S7 a vizualizace v SW InTouch.

Návrh změn technologie, řízení a vizualizace CIP stanic Friesland-Romania (2020)

 

Technologický návrh, specifikace automatizačních komponent a řízení CIP of CIP. Ovládání bylo nutné začlenit do řídicího systému výrobního závodu Friesland Romania. Řízení realizováno v PLC Siemens, vizualizace realizována v SW InTouch. Součástí vizualizace je reportní systém na bázi MS SQL serveru.

Návrh změn technologie, řízení a vizualizace fermentačních tanků Friesland-Romania (2021)

Technologický návrh, specifikace automatizačních komponent a řízení Fermentačních tanků. Ovládání bylo nutné začlenit do řídicího systému výrobního závodu Friesland Romania. Řízení realizováno v PLC Siemens, vizualizace realizována v SW InTouch.

Sledování teplot, měření energie a spotřeby vody (2021)

​Dodávka měřících komponent, elektro instalace a řídicí systém vyhodnocování měřených dat. Měřené hodnoty jsou archivovány do databáze MS SQL pro následné využití ve firemním intranetu.

Kompletní dodávka a realizace modernizace Infusní jednotky u koncového zákazníka Awal Dairy v Bahrajnu (2021)

Technologický návrh, kompletní dodávka automatizačních komponent, instalace a zprovoznění pastéru. Stávající zařízení bylo nutné upravit pro potřeby schválení auditu US Navy. Upozornění: požadovanou modernizaci dané infusní jednotky nebyl schopen zrealizovat výrobce této jednotky!

Řízení a vizualizace nového pasterizačního tanku Friesland-Romania (2022)

Specifikace automatizačních komponent a řízení nového pasterizačního tanku. Ovládání bylo nutné začlenit do řídicího systému výrobního závodu Friesland Romania. Řízení realizováno v PLC Siemens, vizualizace realizována v SW InTouch.

Dodávka a realizace CIP a produkční linky u koncového zákazníka CO-RO v Malajsii (2022)

Technologický návrh, kompletní dodávka automatizačních komponent, strojní výroba ventilového bloku, instalace (strojní i elektro) a zprovoznění. Součástí dodávky bylo též řízení procesních jednotek (pastér, deareátor, mixer) dodaných třetí stranou.

Control Web

Vizualizace provozu ČOV Šternberk (2009)

Ukázka vizualizace provozu ČOV v prostředí ControlWEB.

Microsoft Visual Studio

Vyhodnocování efektivity výroby (2009)

Ukázka z databázové aplikace. Pro firmu Unilever jsme realizovali systém pro vyhodnocování efektivity výroby. Zdrojová data jsou archivována v databázi MS SQL serveru. Uživatelský program je vytvořen ve VisualStudiu 2008 a instalován na 30 PC v provozu. Veškerá katalogová data aplikace jsou zcela ve správě uživatele a rozšiřování aplikace tak není závislé na programátorovi.

 

Informační portál technologie výroby Univer (2009)

Ukázka Webového portálu zobrazující archivovaná data výroby. Technologická data jsou archivována řídicím systémem do databáze MS SQL serveru. Výstupní reportní sestavy jsou vytvořeny v prostředí ReportingServices.

Tvorba nových reportních sestav a jejich začlenění do informačního portálu je umožněna konečnému uživateli s přislušnými znalostmi a administrátoským oprávněním. Navigačním menu je dvojjazyčné a rovněž je editovatelné uživatelem s příslušným oprávněním.

Informační systém vyhodnocování radiace (2009-2010)

Ukázka aplikace realizované v prostředí Visual Studia - v programovacím nástroji C#. Systém je provozován na jaderných elektrárnách jako komponensta systému elektronické a osobní dozimetrie monitorující dávky osob v kontrolovaném pásmu.

Evidenční systém lahví EDN Kolín (2013)

Ukázka z databázové aplikace. Evidenční systém lahví umožňuje zákazníkovi sledovat pohyb jednotlivých výrobních položek v průběhu procesu plnění technického plynu do tlakových lahví. Tato aplikace komunikuje s nadřazeným systémem DeltaV pomocí protokolu Modbus a se čtečkami čárových kódů.

Sledování měření a vyhodnocování dat Heating Meter System (2013)

Realizovaná řídící a databázová aplikace vyhodnocuje změřená data laboratorní stanice pro stanovení teplotních výkonů topných těles.

Parametrizovatelný řídící systém pro ovládání metrologických stanic (2015)

Parametrizovatelný řídící systém pro ovládání metrologických stanic dodávaných firmou Enbra. Díky parametrizačnímu systému může dodavatel metrologických stanic sám modifikovat funkce řídícího systému.

Nová generace řídicího systému pro Metrologické stanice (2018)

Realizace řízení metrologických stanic pomocí IO komponent Festo komunikující pomocí ModBus protokolu. Toto řešení umožňuje snížit náklady na instalaci a samotný čas montáže.

Řídicí systém pro Metrologickou stanici životnostní – Vodokanály Moskva (2019)

Realizace řízení metrologické stanice pro dlouhodobé zkoušky vodoměrů. Řídící program umožňuje všechny typy dlouhodobých zkoušek dle evropských norem.

Řídicí systém pro Metrologickou stanici průtokoměrnou – Vodokanály Moskva (2019)

Realizace řízení metrologické stanice pro ověřování průtokoměrů pro sledování průtoku volné hladiny. Součástí řídicího systému je odečet počitadel pomocí fotografie v daném průběhu zkoušky.

Řídicí systém pro Metrologickou stanici proplachovací – Vodokanály Moskva (2019)

Realizace řízení metrologické stanice pro proplachování vodoměrů a průtokoměrů.

Realizace řízení metrologických stanic pro ověřování vodoměrů nad DN80 (2020)

Uživatelem definované řízení metrologické stanice splňující všechny parametry metrologického institutu.

Stanice pro ověřování odporových teploměrů (2020)

Ověřován odporových teploměrů pomocí přesných odporových dekád. Ověřování vodoměrů je realizováno pro splnění všech evropských norem.

WinCC

Vizualizace ČOV Chabarovsk (2016)

Dvoumonitorová vizualizace daného provozu ve WinCC. Tímto projektem zahájena spolupráce s firmou Hydrotech.

Máte dotaz nebo vás zaujala naše nabídka

Využijte tento formulář nebo volejte +420 606 957 691, +420 774 112 848