Realizace zakázek v oblasti Blízkého východu a Jihovýchodní Asie

Díky kontaktům našeho obchodního partnera: firmy Siam Dairy Tech Supply Ltd byla naší firmou realizována kompletní dodávka řídícího systému (včetně elektro instalace) v oblasti potravinářského průmyslu. Konkrétně se jednalo o proces míchání ovocných nápojů u koncového zákazníka Barkaht CO-RO Manufacturing v Malajsii.

Díky našemu obchodnímu partnerovi byly v tomto roce realizovány dvě zakázky v Bahrajnu. Jedná se konkrétně o nový řídící systém pro CIP stanici a UHT včetně sterilního tanku. Oba realizované projekty obsahovaly kompletní dodávku a montáž elektro, pneukomponent a měřicích zařízení. V případě projektu UHT se jednalo o kompletní repas původní technologické linky.